Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I 420-ES1-3SD1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adekwatna do tematyki.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych, informatyki ekonomicznej, analizy systemów informatycznych, funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania KA6_WG4;

- podstawowe kategorie, metody i narzędzia badawcze w ekonomii i zarządzaniu KA6_WG10;

- podstawowe metody i narzędzia statystyczne, ekonometryczne i informatyczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych w skali mikro- i makro-ekonomicznej KA6_WG13;

- podstawowe zagadnienia dotyczące metod i narzędzi matematycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk i procesów gospodarczych KA6_WG15.

Student potrafi

- pozyskiwać i integrować informacje z różnych źródeł, w tym baz danych i literatury KA6_UW24;

- przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych lub informatycznych KA6_UK1.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie prezentacji postępów w przygotowywaniu pracy dyplomowej i prezentacji opracowanych zagadnień z listy na egzamin. Dopuszcza się nie więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności.

W przypadku nauki zdalnej wykorzystanie rekomendowanej platformy e-learningowej oraz systemu USOSmail.

Zakres tematów:

Adekwatny do tematów prac dyplomowych i zagadnień egzaminacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, sala 2008
Anna Gomolińska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)