Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod numerycznych 420-ES1-3WMN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Z. Kosma, Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2004.

A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

E. Zieniuk, Metoda obliczeniowa PURC. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

E. Zieniuk, Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień brzegowych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Efekty uczenia się:

1. Zna cele i zasady oceny niepewności obliczeń.

2. Zna i rozumie algorytmy interpolacji i aproksymacji.

3. Potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane algorytmy metod obliczeniowych całkowania.

4. Potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane algorytmy metod obliczeniowych iteracyjnego rozwiązywania układów równań algebraicznych oraz równań nieliniowych.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

W przypadku nauczania zdalnego egzamin odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie eduportal/USOSmail.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

W przypadku nauczania zdalnego egzamin odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie eduportal/USOSmail.

Zakres tematów:

Obliczanie błędów działań arytmetycznych. Metoda interpolacji Lagrange'a. Interpolacja za pomocą wzorów Newtona. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Sformułowanie problemu aproksymacji, wybrane metody. Całkowanie numeryczne, metody trapezów i Simpsona. Przybliżone metody rozwiązywania układów równań liniowych: metoda iteracji prostej, metoda Gaussa-Seidla. Iteracyjne metody rozwiązywania równań nieliniowych, metody bisekcji, cięciw, stycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład: 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:00, sala 2002
Eugeniusz Zieniuk 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)