Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod numerycznych 420-ES1-3WMN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Z. Kosma, Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2004.

A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

E. Zieniuk, Metoda obliczeniowa PURC. Wybrane zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

E. Zieniuk, Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień brzegowych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi rozwiązywać zagadnienia z zastosowaniem wybranych algorytmów metod obliczeniowych - kolokwium

2. Potrafi zaimplementować poznane algorytmy metod obliczeniowych - aktywność na zajęciach (sprawozdania i programy)

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie eduportal/USOSmail.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną wymagane jest:

1. oddanie wszystkich metod realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych w postaci sprawozdania (z programami/rozwiązaniami rachunkowymi)

2. zaliczenie kolokwium

3. warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, dopuszczalne 20% nieusprawiedliwionych nieobecności (czyli 6 godzin z 30).

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie eduportal/USOSmail.

Zakres tematów:

Obliczanie błędów działań arytmetycznych. Implementacja wybranych metod interpolacji. Optymalny dobór węzłów interpolacji. Implementacja wybranych metod aproksymacji. Implementacja wybranych metod całkowania numerycznego. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodami przybliżonymi. Rozwiązywanie równań nieliniowych z jedną niewiadomą.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 1006
Marta Czupryna 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)