Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.3 450-ZS1-2ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Result Intermediate Second Edition, J. Hughes & J. Nauton, Oxford 2019

- Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

-Management part I i II , Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown( Express Publishing 2017)

- Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- Check your English vocabulary for Human Resources an Personnel Management,Rawdon Wyatt ( Bloomsbury Publishing Plc 2005)

- Check your English vocabulary for Business and Administration,Rawdon Wyatt (Aand C Black Publishers Ltd ,2007

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

Z1_U09, Z1_U08/ANG_U09, ANG_U08 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty 2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02 - projekty grupowe, dyskusje 3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09 - testy cząstkowe i końcowe, kartkówki, prace pisemne (np. raporty)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów, kartkówek, prac pisemnych, prezentacji. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po III semestrze.

Ze względu na konieczność wprowadzenia czasowego nauczania zdalnego część zaliczeń odbyła się w formie zdalnej.

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

- konkurencyjność przedsiębiorstwa, zasady konkurencyjności

- decyzyjność w strukturach organizacyjnuch

- podejmowanie decyzji, spotkania decyzyjne w firmie

- outsourcing- przekazywanie zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej

- zatrudnienie w przedsiębiorstwie :pracownicy,zmiana pracy,szkolenia pracowników

- nowa działalności biznesowa,

- startupy : młode innowacyjne przedsiębiorstwa

- nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie

- rozwój nowych technologii w świecie komunikacji biznesowej

- cyber bezpieczeństwo

- logistyka i sieć zaopatrzenia

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 206
Małgorzata Penza-Szachowicz 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 206
Małgorzata Penza-Szachowicz 19/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 304
Paulina Pawłowska-Stec 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)