Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw 450-ZS1-2XLUD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2016.

2. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 1.T. Komornicki, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.

3. E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja inicjatyw społeczno- ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.

4. B. Rożnowski, K. Markowski, J. Łobocki, K. Konefał, Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.

5. GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2019; PARP

6. The Oxford handbook of innovation / ed. by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson.

Efekty uczenia się:

1 [Z1_W03] - zaliczenie pisemne (test)

2 [Z1_W04] - zaliczenie pisemne (test)

3 [Z1_W05] - zaliczenie pisemne (test)

4 [Z1_W05] - zaliczenie pisemne (test)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: praca w grupach i prezentacja wyników pracy (50%), kolokwium (50%).

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorczość – jej źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości.

2. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw; plusy i minusy prowadzenia działalności w zależności od wybranej formy; wybór optymalnej formy; przegląd form prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna jako przedsiębiorca, spółka cywilna, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, formy specjalne).

3. Rola władz i samorządów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości - polityka lokalna w zakresie przedsiębiorczości; strategia rozwoju gminy; planowanie rozwoju przedsiębiorczości;

4. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy; potencjalne szanse rozwoju różnych form przedsiębiorczości; uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości;

5. Poprawa stanu infrastruktury lokalnej jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości;

6. Zróżnicowanie warunków rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu przestrzennym; historyczne przesłanki zróżnicowania regionów; przyrodnicze przesłanki zróżnicowania regionów; rynkowe przesłanki zróżnicowania regionów.

7. Uwarunkowania demograficzne prowadzenia działalności wybranych przedsiębiorstw w ujęciu lokalnym

8. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, praca w grupach i prezentacja wyników pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 317
Andrzej Parafiniuk, Cezary Mielko 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.