Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wynagrodzeniami 450-ZS1-3XZWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami, PWE Warszawa 2009.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009 .

M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009 i nowsze.

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE

3XZWY_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Z1_K06

Sposób weryfikacji :przygotowanie projektów/ prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu/ przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie projektów/ prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu/ przypadku ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

1. Wyzwania wobec kształtowania systemów wynagrodzeń.

2. Miejsce wynagrodzenia w teorii motywacji.

3. Zasady skutecznego motywowania przez wynagrodzenie i jego ocena na tle motywowania pozafinansowego.

4. Przegląd płac w wybranych branżach w Polsce i UE.

5. Czynniki wpływające na poziom płac i ich znaczenie.

6. Regulamin wynagradzania - jego elementy i zakres przedmiotowy, analiza na wybranych przykładach i projektowane regulaminu.

7. Analiza strategii wynagradzania w wybranych przedsiębiorstwach. Błędy w tworzeniu

8. Przykłady polityki wynagrodzenia - cel, przedmiot i jej rozwijanie.

9. Badanie motywacji, oczekiwań i podstaw pracowniczych jako podstawa kształtowania strategii wynagradzania.

10. Metody wartościowania pracy i przykłady ich zastosowania.

11. Tworzenie struktury zaszeregowania i struktury płac.

12. Przegląd zarządzania wynagrodzeniami w wybranych grupach pracowniczych.

13. Świadczenia pracownicze.

14. Koncepcja własna zarządzania wynagrodzeniami.

Metody dydaktyczne:

Metody: projekty zespołowe/ prezentacje, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Ćwiczenia w formie tradycyjnej lub zdalnej (wirtualne spotkanie), w zależności od sytuacji epidemicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 318
Anna Śleszyńska-Świderska 20/ szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 318
Anna Śleszyńska-Świderska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.