Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Banaś, S. Wędrychowicz - Zbiór zadań z analizy matematycznej, PWN, Warszawa 2019,

M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1,2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2020,

W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, część I, PWN, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice ciągów oraz zbadać zbieżność szeregów - kolokwia; rozwiązywanie zadań podczas zajęć, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi pozyskać informację z literatury - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów, za które można otrzymać łącznie 100 punktów, przy czym z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 51% punktów.

Skala ocen z ćwiczeń:

niedostateczny – do 50,99% sumy punktów

dostateczny – od 51% do 60,99% sumy punktów

dostateczny plus – od 61% do 70,99% sumy punktów

dobry – od 71% do 80,99% sumy punktów

dobry plus – od 81% do 90,99% sumy punktów

bardzo dobry – od 91% sumy punktów.

Wyróżniająca się aktywność na zajęciach będzie skutkowała podwyższeniem oceny o 0,5.

Dodatkowo zaliczenie obu kolokwiów w pierwszym terminie będzie skutkowało podniesieniem oceny o 0,5.

Opuszczenie przez studenta 3 godzin ćwiczeń (20% zajęć) bez zaświadczenia

lekarskiego może stanowić podstawę do ich niezaliczenia.

Zakres tematów:

Rachunek zdań, kwantyfikatory. Zbiory, relacje zawierania i należenia do zbiorów, operacje teoriomnogościowe na zbiorach. Podzbiory liczb rzeczywistych i ich kresy. Relacje, funkcje i ich własności. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja różnowartościowa, funkcja 'na', bijekcja, składanie funkcji, funkcja odwrotna, monotoniczność, parzystość, okresowość.

Ciągi liczbowe. Granica ciągu. Podstawowe twierdzenia o działaniach na granicach ciągów. Twierdzenia dotyczące zbieżności ciągów. Liczba e. Podciągi, granica górna i dolna ciągu. Szeregi liczbowe. Zbieżność szeregu. Kryteria zbieżności. Zbieżność bezwzględna i warunkowa.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 24/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 21/ szczegóły
3 co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 24/ szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 21/ szczegóły
5 co druga środa (parzyste), 8:15 - 9:45, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)