Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 3 420-IS1-2JA3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Academic English for Computer Science - Rizopoulou Noni, Disigma Publications, 2019

Oxford English for Information Technology - Eric H. Glendinning, John McEwan

Information Technology Workshop - Dinos Demetriades

Infotech English for Computer Users

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

linguahouse.com

www.breakingnewsenglish.com

www.onestopenglish.com

eduPortal

Aktualne materiały z Internetu

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

Efekty uczenia się:

KA6_UK1

Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UO2

Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

KA6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i

kwalifikacji, monitoruje rozwój technologii i narzędzi informatycznych.

KA6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

KA6_KO1 Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną

do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych; praca pisemna- streszczenie, prezentacja ustna, kolokwium, samoocena efektów kształcenia, referat, rozwiązywanie zadań.

Obowiązujące kryteria ocen:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zakres tematów:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Zagadnienia specjalistyczne (wybiera prowadzący):

użytkownicy komputera

budowa komputera

aplikacje komputerowe

urządzenia systemowe

systemy operacyjne

grafika

mulimedia

internet

strony internetowe www

poczta e-mail

badania w internecie

zapisywanie plików i tworzenie folderów

bezpieczeństwo danych

systemy komunikacyjne

inżynieria komputerowa

informatycy

rozwój technik informacyjnych

przyszłość informatyki

sieć

języki programowania

gry video

nowe technologie

najnowsze odkrycia w dziedzinie IT

Zagadnienia z e-learningu:

1. Raport z ćwiczeń – forma i treść.

2. Przyszłość Internetu.

3. Zastosowanie Internetu do codziennych zadań.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2004
Agnieszka Górska, Marzena Lubaszewska, Małgorzata Penza-Szachowicz 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, sala 2006
Emilia Zajkowska 18/ szczegóły
3 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala 2004
Emilia Zajkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)