Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II 360-MS1-1AM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

KA6_WG01 dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w

matematyce, a także pojęcie istotności założeń,

KA6_WG03 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów

matematyki,

KA6_WG04 zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące

konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające

obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania;

KA6_WG05 zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego

funkcji jednej,

KA6_UW07 umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku

różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w

zagadnieniach związanych z optymalizacją;

KA6_UW08 umie stosować podstawowe metody całkowania

funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyrażać pola

powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie

całki;

KA6_UW25 umie wykorzystać najważniejsze twierdzenia z

poznanych działów matematyki do rozwiązywania

standardowych zadań;

KA6_WG05 ;KA6_UW07;KA6_UW08;KA6_UW25; KA6_WG03; KA6_WG04

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach według obowiązującego Regulaminu Studiów. Zaliczenie przedmiotu na podstawie prac domowych, kartkówek oraz kolokwiów. Spośród trzech kolokwiów do oceny liczą się dwa najlepiej napisane. Na zaliczenie obowiązuje zdobycie co najmniej połowy możliwych punktów z w/w elementów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań rachunkowych, praca w grupach, dyskusja, samodzielna praca nad zadaniami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 3010
każdy piątek, 12:15 - 13:45, sala 3010
każda środa, 10:15 - 11:45, sala 3004
Aneta Sliżewska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)