Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna IV 360-MS1-2AM4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.M.Spivak, "Analiza na rozmaitościach ", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005,

2.W. Pusz, A. Strasburger " Zbiór zadań z analizy matematycznej" część III, UW Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Warszawa 1982,

3.W.Rudin, "Podstawy analizy matematycznej'', Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998,

Efekty uczenia się:

KA6_UW25, KA6_WG03,KA6_WG04.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru zostaną napisane dwa kolokwia. Na zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu warunkiem koniecznym jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów.

Zakres tematów:

Operacje na formach różniczkowych. Całkowanie

form. Lemat Poincare. Wektorowe wersje twierdzenia Stokesa. Tensor metryczny i forma

objętości.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 3008
Krzysztof Bardadyn 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)