Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika matematyczna 360-MS2-2LM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. R. Lyndon, O logice matematycznej, PWN 1966.

2. J. Shoenfield, Mathematical logic, Addison-Wesley 1967.

3. W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek zdań, PWN 1975.

4. W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, PWN 1981.

5. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN 2012.

6. J. Słupecki, L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN 1969.

Efekty uczenia się:

Umie budować proste dowody hilbertowskie oraz dowodzić własności poznanych pojęć logicznych i nietrudne własności meta-matematyczne systemów: KA7_UW02, KA7_UK01, KA7_UW03 - sprawdzian.

Umie stosować poznane definicje i twierdzenia w dowodzeniu: KA7_UW02, KA7_UW03 - sprawdzian.

Zna i umie stosować metodę zero-jedynkową sprawdzania tautologiczności formuł KRZ: KA7_UW02, KA7_UK01, KA7_UW03 - sprawdzian.

Umie podać wraz z uzasadnieniem przykłady formuł prawdziwych, spełnialnych, fałszywych w KRZ i KRK: KA7_UW02, KA7_UK01, KA7_UW03 - sprawdzian.

Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego rozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania oraz odpowiedzi: KA7_UU01 - sprawdzian.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie: wyników ze sprawdzianów, rozwiązań zadań na zajęciach przy tablicy.

Planowanych jest 14 sprawdzianów po 2 zadania, za każde zadanie można uzyskać od 0 do 5 punktów. Za rozwiązanie zadania przy tablicy uzyskuje się od 0 do 3 punktów,

Punktacja: 5.0 – 144 (90%), 4.5 – 128 (80%), 4.0 – 112 (70%), 3.5 – 96 (60%), 3.0 - 80 (50%)

Nieobecności usprawiedliwione można nadrobić w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Klasyczna logika zdaniowa (KRZ) i klasyczna logika kwantyfikatorów (KRK): język, hilbertowski system dowodowy, tezy, reguły wyprowadzalne. Konsekwencja syntaktyczna. Twierdzenie o dedukcji. Semantyka matrycowa dla KRZ. Semantyka dla KRK. Własności meta-matematyczne: niesprzeczność KRZ i KRK, poprawność i pełność (tw. Posta dla KRZ, tw. Goedla dla KRK), zupełność, rozstrzygalność KRZ, nierozstrzygalność KRK.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań problemowych, dyskusja, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 3006
Mariusz Żynel 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)