Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura życia codziennego Francuzów (od Galii rzymskiej do czasów współczesnych) 340-FP1-3KZC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Crespelle, Jean-Paul, La vie quotidienne à Montparnasse à la Grande Époque 1905-1930, Paris : Hachette, 1980.

La vie quotidienne en France des origines à nos jours / préf. de Jean Favier ; textes de Jacques Aldebert [et al.]. Paris : Librairie Larousse, cop. 1989.

Wilhelm, Jacques, La vie quotidienne des Parisiens au temps du Roi-Soleil 1660-1715, Paris, Hachette, 1985.

Artykuły z prasy specjalistycznej:" L'Histoire", " Sciences Humaines". Artykuły z czasopisma "Ca m'intéresse", materiały ze stron internetowych poświęconych kulturze życia codziennego we Francji.

Materiały audiowizualne (wykorzystanie programów telewizyjnych propagujących wiedzę na temat historii i kultury, np. "Histoire au quotidien", "Quelle aventure", "C'est pas sorcier" i inne)

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym, weryfikacja efektów uczenia się w formie stacjonarnej.

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione (wykonanie dodatkowego zadania w celu zaliczenia nieobecności nieusprawiedliwionej ). Ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena przygotowania do zajęć, (30.0 p.). Ocena przygotowanego referatu (20.0 p.). Ocena prac pisemnych przygotowywanych na zajęciach i poza zajęciami (50.0 p.).

Uzyskane punkty cząstkowe sumują się. W sumie student może uzyskać 100 punktów

Skala ocen: dst-55%, dst plus-63%, db-71%, db plus-79%, bdb-87%.

Zakres tematów:

Tematy zajęć obejmują:

- życie codzienne w czasach Galii celtyckiej i rzymskiej;

- życie codzienne w epoce średniowiecza (ubiory, wyposażenie wnętrz, obyczaje, życie na dworze, w mieście, na wsi, choroby);

- życie codzienne w XVI, XVII i XVIII wieku (jw.);

- życie codzienne w XIX wieku (przemiany - rewolucja społeczna i technologiczna, ubiory, wyposażenie wnętrz, zmiany w medycynie);

- życie codzienne w XX wieku (ubiory, wyposażenie wnętrz, święta, kuchnia, nauka, praca, podróże).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z elementami wykładu. Dyskusje dydaktyczne. Przedstawianie referatów zgodnych z programem zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 7
Małgorzata Kamecka 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)