Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie LabView 390-FG1-3PLV
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Tożsama z literaturą z konwersatorium.

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia: ćwiczenia praktycznych - laboratoryjne, ocena aktywności w czasie zajęć, sprawozdania laboratoryjne.

- Słuchacz umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U29)

- Posługiwanie się oprogramowaniem LabView w zakresie podstawowym/średnim. K_W25, K_U22,K_U23

- Umiejętność stworzenia w duchu RAD (Rapid Application Development) prostego oprogramowania do realizacji zadań o niskim poziomie komplikacji. K_U23, K_U24

- Umiejętność wykonania pomiarów z wykorzystaniem urządzeń akwizycji danych z poziomu języka LabView.K_U24

- Umiejętność sterowania urządzeniami zewnętrznymi z wykorzystaniem języka LabView. K_U24

- Wyrobienie nawyków poszerzania wiedzy, samokształcenia, poszerzania kompetencji zawodowych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ocena uzyskana z realizacji poszczególnych tematów.

Liczba nieusprawiedliwionych godzin kwalifikujących do niezaliczenia niniejszej składowej przedmiotu to 20% czasu trwania zajęć laboratoryjnych.

Zakres tematów:

Laboratorium obejmuje cykl zajęć (15 godz.) poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nabytej w trakcie wykładu i przećwiczonej w trakcie konwersatoriów wiedzy w realizacji następujących zagadnień: 1) Domowy alarm włamania, 2) Termometr cyfrowy, 3) Ładowanie i rozładowanie układu rezystor-kondensator, 4) Częstotliwość próbkowania sygnału (Badanie wpływu częstotliwości próbkowania sygnału na otrzymane widmo) 5) Wpływ rozdzielczości próbkowania sygnału (Badanie wpływu rozdzielczości przetwornika C/A na kształt otrzymanego sygnału). 6) Programowanie karty DAQ.

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie się z instrukcją zadania laboratoryjnego.

Wykonanie zadania laboratoryjnego.

Konwersacja w temacie wykonywanego zadania laboratoryjnego.

Wykonanie opisu sprawozdawczego wg ustalonego formalizmu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Bonda 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)