Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia terenowe 350-HS1-2ZTR
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka świata, Warszawa 2009, różne tomy: 2-12.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1/ potrafi wyjaśnić podstawowe terminy z zakresu z zakresu historii sztuki architektury i malarstwa

2/ rozpoznaje i wyjaśnia różnice między typami budowli architektonicznych

3/ charakteryzuje i rozpoznaje różne style architektoniczne typowe dla różnych epok

4/ charakteryzuje i rozpoznaje różne style malarskie typowe dla różnych epok

5/ rozpoznaje podstawowe ważne zabytki architektoniczne i malarskie Włoch

6/ rozumie i wyjaśnia przemiany historyczno-kulturowe zachodzące w poszczególnych okresach historycznych

7/ ma świadomość znaczenia dorobku artystycznego Italii

8/ rozumie, wyjaśnia i ilustruje przykładami włoskimi poszczególne epoki w rozwoju architektonicznym

9/ rozumie, wyjaśnia i ilustruje przykładami włoskimi poszczególne epoki w rozwoju malarskim

10/ potrafi opisać i interpretować dzieła architektoniczne i malarskie z różnych epok historycznych

11/ ma zdolność korzystania ze źródeł literackich i stosowania ich w wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie praca pisemna i wygłoszenie referatu na miejscu z pokazaniem elementów charakterystycznych dla obiektów sztuki.

Ocenianie będzie wystąpienie i omówienie poszczególnych obiektów na miejscu w terenie.

Zakres tematów:

1. Historia miasta i jego ewolucji architektoniczno-urbanistycznej

2. Historia i style architektoniczny: bazyliki większej św. Piotra (- architektura, historia powstania, bryła zewnętrzna fasada – drzwi Filaretego, kopuła, - wnętrze bazyliki: baldachim, nagrobek Aleksandra VII autorstwa Berniniego, Pieta Micała Anioła, bazyliki większej św. Pawła za Murami, bazyliki większej S. Maria Maggiore, bazyliki większej SS. Giovanni in Laterano

3. Historia i style architektoniczny bazylik mniejszych: Il Gesu, W. Maria del Popolo,

4. Historia i najważniejsze zabytki architektury i malarstwa w bazylikach: S. Maria del Popolo, Sant Clemente, Santa Maria in Cosmedin i Santa Sabina

5. Forum Romanum, Coloseum – historia i style architektoniczne, funkcje.

6. Najważneijsze dzieła sztuki w Muzeum Watykańskim

7. Styl i najważniejsze dzieła sztuki w katedrze: w Sienie, San Gimignano.

8. Panteon (kopuła, grobowiec Rafaela) i Kościół Santa Maria sopra Minerva

9. Architektura czasów Mussoliniego (eur).

Metody dydaktyczne:

zajęcia w terenie

referaty

praca w bibliotece (kwerendy)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Walczak 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Kuklo, Jan Snopko 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Walczak, Cezary Kuklo, Jan Snopko 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)