Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia terroryzmu i działań terrorystycznych 350-HS1-3TIA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

Portale internetowe

http://www.jamestown.org/

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/

http://www.stratfor.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.fpif.org/

http://csis.org/

https://www.siteintelgroup.com

http://www.pism.pl/

http://www.terroryzm.com/

http://rand.org/

http://www.bbn.gov.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.meforum.org/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie

2. Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia polityki w rozwoju zjawiska terroryzmu.

3. Posiada wiedzę z zakresu przyczyn i historii współczesnego terroryzmu politycznego, religijnego i etnicznego.

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6

Umiejętności:

1. Potrafi wskazać czynniki warunkujące rozwój terroryzmu.

2. Potrafi oceniać sytuację międzynarodową oraz jej wpływ na współczesny terroryzm.

3. Potrafi wskazać obszary, na których mogą wystąpić zagrożenia o charakterze terrorystycznym i asymetrycznym.

KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK8, KP6_UO1

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi na podstawie dostępnych danych dokonać analizy sytuacji społeczno-politycznej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe.

2. Potrafi wskazać cele oraz ukryte działania krajów w obszarze bezpieczeństwa asymetrycznego i niepaństwowych aktorów zbrojnych.

3. Potrafi poprawnie analizować i oceniać wpływ kultury i religii na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub zajęć mieszanych warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny, lub - po uprzednim poinformowaniu przez wykładowcę co najmniej na dwa tygodnie przed końcem zajęć - pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat bądź test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zakres tematów:

1. Typologia i ewolucja pojęcia „terroryzm”.

2. Historia terroryzmu - case study.

3. Współczesne źródła i przyczyny terroryzmu.

4. Terror państwowy i użycie niepaństwowych aktorów zbrojnych.

5. Fundamentalizm jako źródło współczesnego terroryzmu religijnego.

6. Terroryzm w Europie w XX wieku

7. Terroryzm w Polsce.

8. Historia terroryzmu islamistycznego.

9. Terroryzm samobójczy.

10. Rola mediów we współczesnym terroryzmie.

11. Rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych i reagowanie kryzysowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami case study, filmy i materiały poglądowe, ćwiczenia praktyczne z aktywnym udziałem grupy.

Praca na platformie Blackboard, udział w spotkaniach online z prowadzącym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Daniel Boćkowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.