Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność międzynarodowa 350-MS2-1KMN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-

Głębocka, K. Gawlikowska –Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

Raporty Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), Banku Światowego oraz Raporty IMD World Competitiveness Center, np. na stronach:

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019

https://worldcompetitiveness.imd.org/

Efekty uczenia się:

KP7_WG3: metoda weryfikacji - egzamin

KP7_WK1: metoda weryfikacji - egzamin

KP7_WK6: metoda weryfikacji - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu, złożony z 10 pytań otwartych i zamkniętych, zaliczenie wymaga odpowiedzi poprawnych na co najmniej 6 pytań.

6 – dostateczny

7 – dostateczny plus

8 – dobry

9 – dobry plus

10 – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności międzynarodowej

2. Definicje i poziomy konkurencyjności międzynarodowej

3. Mierniki konkurencyjności międzynarodowej krajów i przedsiębiorstw

4. Narzędzia konkurowania gospodarek

5. Obszary oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Rankingi konkurencyjności

6. Kierunki poprawy konkurencyjności gospodarki polskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, konsultacje, dyskusja problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 102
Monika Fiedorczuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.