Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne 330-PS1-2UZPU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

5. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- 2UZPU_W01: w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi, normy i reguły prawne je organizujące, ich historyczną ewolucję oraz zmiany i sposoby działania (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- 2UZPU_U01: właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_UW2

- 2UZPU_U02: posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_UW4

- 2UZPU_U03: współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym w zespołach interdyscyplinarnych z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- 2UZPU_K01: wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne (sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne) - KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Maksymalnie za test można uzyskać 40 pkt, zaliczenie przedmiotu od 21 pkt.

Czas trwania zaliczenia ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do historii zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień publicznych. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryby udzielania zamówień publicznych.

3. Umowy w zamówieniach publicznych. Konkurs. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zamówienia sektorowe.

4. Organy właściwe w sprawach zamówień.

5. Środki ochrony prawnej

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 302
Ewa Lotko 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.