Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia opodatkowania 330-PS1-2UEOP1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gomułowicz A., Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

3. Smoleń P., Wójdowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

4. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Szkoła Główna Handlowa w warszawie, Warszawa 2006.

6. Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019

7. Wolański, System podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. Oktaba R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017

2. Kudła J., Ekonomia opodatkowania międzynarodowego, Difin, Warszawa 2013

3. Oktaba R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017

4. Rosen H. S., Public Finance, McGraw-Hill Higher Education, New York 2010.

5. Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, 2021

6. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

2UEOP1_W01, Egzamin, Uczestnictwo w dyskusji na wykładach

2UEOP1_W02, Egzamin, Uczestnictwo w dyskusji na wykładach

2UEOP1_W03, Egzamin, Uczestnictwo w dyskusji na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu. Pytania jednokrotnego wyboru.

Ocenę pozytywną otrzymuje Student, który uzyska powyżej 50% punktów.

Dopuszcza się możliwość egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

Temat 1. Wprowadzenie do problematyki opodatkowania (2 h): Pojęcie i geneza podatku, cechy i funkcje podatku, zasady podatkowe,

cechy sytemu podatkowego, ogólne ramy koncepcyjne wyboru między systemami podatkowymi, polityka podatkowa, gospodarcze i społeczne skutki podatku.

Temat 2. Ewolucja koncepcji podatkowych (3 h): Wspólne cechy koncepcji podatkowych, kameraliści, fizjokraci, myśl podatkowa A. Smitha i D. Ricardo, koncepcja równej ofiary finansowej, myśl podatkowa A. Wagnera, myśl podatkowa F. Neumarka, koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej.

Temat 3. Efektywność i sprawiedliwość opodatkowania (2 h): Podatki a efektywność ekonomiczna, efektywność opodatkowania a wydajność podatków, efektywność systemu podatkowego, definiowanie sprawiedliwości podatkowej, zasada sprawiedliwości podatkowej jako rdzeń zasad podatkowych.

Temat 4. Teoria optymalnego opodatkowania (2 h): Błędne przekonania dotyczące optymalnego opodatkowania, Opodatkowanie optymalne i efektywne w sensie Pareta, Opodatkowanie zróżnicowane.

Temat 5. Rozkład obciążeń podatkowych (4 h): Określenie wysokości ciężarów podatkowych, wybór przedmiotu opodatkowania, baza podatkowa, rozkład obciążeń podatkowych w warunkach konkurencji doskonałej, rozkład obciążeń podatkowych w warunkach niedoskonałej konkurencji, podatki równoważne.

Temat 6. Charakterystyka współczesnych systemów podatkowych (2 h): rodzaje podatków, racjonalne i realne systemy podatkowe, optymalne opodatkowanie jako pożądana cecha współczesnego systemu podatkowego, problem iluzji fiskalnej, problem harmonizacji i koordynacji podatków w UE, konkurencja podatkowa.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 302
Aneta Kargol-Wasiluk 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.