Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach ekonomicznych 270-EFS3-1JOBEK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson

- FC Use of English, V. Evans

- Advanced Language Practice, Michael Vince

- Successful Writing Advanced, V. Evans

- CAE Practice Tests Plus 2, N. Kenny, J. Newbrook

- CAE Sample Papers

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. SDNS_UK01, SDNS_UK02, SDNS_UK03, SDNS_UK04 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. SDNS_UO01, SDNS_UO02 - projekty grupowe, dyskusje

3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. SDNS_UK05

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność bez konieczności jej odpracowywania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w grupach).

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II semestrze.

Zakres tematów:

1. Globalne problemy ekonomiczne w 21. wieku

2. Wpływ katastrof ekologicznych na gospodarkę

3. Odpowiedzialność społeczna i pomoc humanitarna

4. Ogólny przychód podstawowy jako konieczność.

5. Równouprawnienie w miejscu pracy.

6. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę.

7. Słownictwo ogólnoakademickie.

8. Sformułowania publikacji naukowych.

9. Zadania przygotowujące do egzaminu certyfikatowego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 221
Paulina Pawłowska-Stec 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.