Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego (XIX-XX) (fakultet) 410-FS2-2FRR3
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Bierdiajew: "Filozofia wolności", przeł. E. Matuszczyk, Wydawnictwo "Orthdruk", Białystok 1995.

2. M. Bierdiajew: "Głoszę wolność. Wybór pism", przeł. H. Paprocki, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1999.

3. I. Iljin: "O soprotiwlenii złu siłoju", Izdatielstwo "Respublika", Moskwa 1993.

4. J. Kapuścik: "Sens życia. Antropologiczne aspekty renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

5. L. Kiejzik (red.): "Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w.", Wydawnictwo "Ibidem", Łódź 2001.

6. M. Łosski: "Historia filozofii rosyjskiej", przeł. H. Paprocki, Wydawnictwo "Antyk", Kęty 2000.

7. H. Paprocki: "Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego", Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.

8. W. Rozanow: "Apokalipsa naszych czasów", przeł. W. Krzemień, Wydawnictwo "Łuk", Białystok 1998.

9. T. Spidlik: "Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka", przeł. J. Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

10. L. Tołstoj: "Na czym polega moja wiara?", przeł. R. Romaniuk, w: J. Dobieszewski (red.), "Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

11. W. W. Zienkowskij: "Istorija russkoj fiłososfii", Izdatielstwo "EGO", Leningrad 1991.

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

KA7 WG4; KA7 WG6

b/ na poziomie umiejętności:

KA7 UW1

c/ na poziomie kompetencji:

KA7 KK1

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, odpowiedź ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność oraz aktywność na zajęciach.

Odpowiedź ustna.

Zakres tematów:

1. Rys historyczny oraz atrybuty filozofii rosyjskiej.

2. Idea soborności i poznania integralnego w ujęciu Aleksego Chomiakowa.

3. Filozoficzna i religijna ważność twórczości Fiodora Dostojewskiego.

4. Filozofia wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa.

5. Charakterystyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego.

6. Koncepcja wolności Mikołaja Bierdiajewa.

7. Idea przebóstwienia, idea bogoczłowieczeństwa i doświadczenia mistycznego w ujęciu Siergieja Bułgakowa jako centralne idee religijne i filozoficzne duchowości "srebrnego wieku".

8. Życie jako fundamentalna kategoria oraz krytyka chrześcijaństwa historycznego w "Apokalipsie naszych czasów Wasilja Rozanowa.

9. Koncepcja zła w ujęciu wybranych filozofów rosyjskich.

10. Lwa Tołstoja filozofia niesprzeciwiania się złu oraz jej wpływ na rosyjską świadomość.

11. Iwan Iljin i jego doktryna sprzeciwiania się złu siłą.

Metody dydaktyczne:

Lektura, analiza tekstów filozoficznych oraz dyskusja nad ich problematyką.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Krasucka 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)