Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski I cz. 2 330-PS1-1ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KP6_UK1: Potrafi komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią właściwą dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauk

prawnych - ćwiczenia praktyczne

KP6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich - ocena z przygotowania do zajęć

KP6_UK3: Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa

na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny

KP6_UO1: Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów badawczych i zawodowych w obszarze

ekonomii i prawa - ocena pracy na zajęciach

KP6_UU1: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu

dyscyplin naukowych ekonomia i finanse oraz nauki prawne - ocena z przygotowania do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych (prace domowe). Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Skala ocen:

51%-60% - ocena dostateczna

61%-70% - ocena dostateczna plus

71%-80% - ocena dobra

81%-90% - ocena dobra plus

91%-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Биржа (Giełda). Słownictwo związane z rynkiem papierów wartościowych. Rodzaje cen.

2. Потери для экономики (Straty w gospodarce). Słownictwo związane z przemytem.

3. Собственность (Własność). Słownictwo związane z formami własności.

4. Деньги (Pieniądze). Słownictwo związane z obsługą klienta w banku: udzielanie kredytu, zakładanie lokaty, wymiana pieniędzy, korzystanie z kart płatniczych. Zarządzanie pieniędzmi.

5. Страховка (Ubezpieczenie). Słownictwo związane z ubezpieczeniem.

6. Образование (Wykształcenie). Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 301
Anna Kulik 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.