Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje w biznesie 330-SPM-1NWB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Chełpa S., Witkowski T. (1995). Psychologia konfliktów. Warszawa: WSiP.

Fisher R., Ury W., Patton B. (1994). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Ury W. (1995). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

Belbin R.M.(2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Cialdini R., Martin S., Goldstein N. (2016). Mała wielka zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ. Sopot: GWP.

Dakowicz A. (2008). Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. W: D. Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 67-80.

Dana D. (1993). Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: PWE.

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w oparciu o wybrane narzędzia oraz kluczowe sposoby, zaawansowane metody i techniki stosowane w celu osiągania celów

rozwojowych oraz kształtowania stosunków z otoczeniem gospodarczym - WIEDZA (SP7_WK1)

2. Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze różnicowanym kręgiem odbiorców, w tym poprzez przygotowywanie i prowadzenie negocjacji zmierzających do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron oraz stosowania odpowiednich technik i strategii negocjacyjnych - UMIEJĘTNOŚCI (SP7_UK1)

3. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu lub wykorzystania negocjacji jako formy poszukiwania optymalnego rozwiązania - KOMPETENCJE SPOŁECZNE (SP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Czym są negocjacje?

2. Negocjacje jako istotny element życia społecznego.

3. Konflikt leżący u podłoża inicjacji procesu negocjacyjnego.

4. Podstawowe strategie w podejściu do konfliktu.

5. Negocjacje "pozycyjne" oraz "wygrany - wygrany".

6. Negocjacje wg harwardzkiego projektu negocjacyjnego.

7. Role członków zespołu w prowadzeniu negocjacji.

Metody dydaktyczne:

Testy i ich interpretacja, analiza przypadków (case study), praca w grupie, symulacja procesów prowadzenia negocjacji rejestrowana przy użyciu kamery, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Dakowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.