Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje zbiorowe 450-SPL-1NZB
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa 1997

A. Dakowicz, Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji (s. 67-80). W: D. Frasunkiewicz (red.), Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2008

R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

R. Jurkowski, Negocjacje zbiorowe – kiedy o czym i jak rozmawia przedsiębiorca z przedstawicielami pracowników, Difin, Warszawa 2000

Akty prawne: Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawa o związkach zawodowych

Efekty uczenia się:

SP7_WG04 Zna istotę, narzędzia i sposoby prowadzenia negocjacji zborowych

SP7_UK02 Potrafi analizować, planować i przeprowadzać negocjacje zbiorowe

SP7_UO01 Potrafi kierować i organizować pracę zespołu roboczego w trakcie rozwiązywania studiów przypadku i prezentowania ich

SP7_KO01 Ma potrzebę kreatywnego, innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia i postępowania w podejmowanej aktywności zawodowo-społecznej

SP7_KR01 Ma potrzebę organizowania pracy zespołowej oraz uczestniczenia w niej przyjmując różne role społeczne

SP7_KR02 Ma potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, ewentualnie etycznego postępowania w działaniu i relacjach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Czym są negocjacje?

2. Negocjacje jako istotny element życia społecznego.

3. Konflikt leżący u podłoża inicjacji procesu negocjacyjnego.

4. Podstawowe strategie w podejściu do konfliktu.

5. Negocjacje „pozycyjne” oraz „wygrany – wygrany”.

6. Negocjacje wg harwardzkiego projektu negocjacyjnego.

7. Role członków zespołu w prowadzeniu negocjacji zbiorowych.

8. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sporach zbiorowych

9. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych

Ćwiczenia:

1. Współzależność stron prowadzących negocjacje (gra decyzyjna XY).

2. Praktyczne prowadzenie negocjacji zbiorowych.

a) przygotowanie strategii negocjacyjnych

b) podział ról w zespole

c) realizacja przygotowanej strategii negocjacyjnej (rejestracja video)

d) omówienie procesu negocjacyjnego w oparciu o materiał filmowy

3. Cechy negocjatora ważne w prowadzeniu negocjacji zespołowych.

4. Rozwiązywanie sporów zbiorowych

5. Rozwiązywanie spraw indywidualnych

Metody dydaktyczne:

testy i ich interpretacja, analiza przypadków (case study), praca w grupie, symulacja negocjacyjna rejestrowana przy użyciu kamery, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Dakowicz, Paweł Szczerba 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.