Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo administracyjne 370-AN1-3SEMPAD
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Hausner, Zarzadzanie publivczne, Warszawa 2008

J. Boć (red.) Administrcaja publiczna, Warszawa 20041. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań

naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji

i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01

2. zna podstawową terminologię właściwą dla administracji - K_W02

3. zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych

związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - K_W07

4. zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

przemysłowej i prawa autorskiego - K_W11

Umiejętności, absolwent:

1. właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną

z administracją - K_U02

2. posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena prac indywidualnych i grupowych - system punktowy od 1 do 2 punktów

- ocena terminowości wykonywania prac

- ocena aktywności na zajęciach w trakcie dyskusji od 1 do 2 punktów

Zakres tematów:

1. Tematy z zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego

- analiza dokumentów strategicznych

- analiza aktualnych problemów w wybranych gminach

- procesy decyzyjne

2. Analiza doświadczeń i społecznych zawodowych studentów w zakresie relacji z administracją publiczną.

3. Zasady przygotowania pracy dyplomowej.

4. Analiza i prezentacja tematów prac dyplomowych.

5. Analiza zagadnień egzaminacyjnych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca indywidualna i praca grupowa, case- study, analiza aktualnych zagadnień prawnych i społecznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 302
Agnieszka Daniluk 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)