Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kierunki współczesnej przestępczości 370-KN2-1PROKW
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności

kryminologii ze względu na szerokie spektrum

badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_WK5 - w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej; - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia

(w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawno-społeczno-gospodarczopolitycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i

narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej;

KP7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą

rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - sposób weryfikacji: opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, każdą nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny nieobecności. Wykonywanie zleconych zadań i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wymogi techniczne pisania prac dyplomowych

2. Wybór tematu analizowanej problematyki z zakresu współczesnych kierunków przestępczości

3. Merytoryczne wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

4. Zasady analizy i doboru źródeł

5. Problem ochrony własności intelektualnej

6. Opracowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

prezentacja, dyskusja, analiza literatury, materiałów zamieszczonych online, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 15:50 - 17:00, sala 109
Ewelina Wojewoda 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)