Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopsychologiczne determinanty przestępczości 370-KS2-1BDP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej,

KA7_WG5 - pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej,

KA7_WK1 - w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - weryfikacja poprzez zaliczenie na ocenę, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz realizacja zadań e-learningowych skierowanych w ramach wykładu

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające

Relacje psychologii i kryminologii a przestępczość

Zaburzenia osobowości , zaburzenia lękowe

Patologie psychologiczne. Analiza case study

Teorie biologiczne uwarunkowania zaburzeń

Teorie psychologiczne uwarunkowania zaburzeń

Etiologia przestępczość nieletnich, kobiet, osadzonych

Etiologia przestępczości kryminalnej, seksualnej

Etiologia przestępczości narkotykowej, gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, aktywność za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Mroczko 0/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.