Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo cywilne - 4 rok 370-PN5-4SEMXPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze

stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony

własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje

merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie;

potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych

dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania. Metody weryfikacji: odpowiedzi na pytania, praca w grupach, ocena przedkładanych do sprawdzenia tekstów lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, dyskusji, analizy aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, pracy w grupach lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Zakres ocen: od 2 do 5. Kryteria: przygotowanie do oceny pierwszego rozdziału pracy magisterskiej ocenianego w szczególności pod kątem poprawności języka prawniczego, logiczności prowadzenia wywodu, poprawności formalnej tekstu, struktury i układu pracy, zgodności treści z tytułem pracy. Dodatkowo, aktywność na zajęciach w postaci prezentacji wybranego zagadnienia tematycznego może podnieść ocenę końcową o połowę stopnia.

Zakres tematów:

1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa cywilnego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich;

2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej;

3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych;

4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 14:45 - 16:10, sala 211
Krzysztof Michalak 12/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 14:45 - 16:10, sala 305
Paweł Czaplicki 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)