Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo cywilne 370-PS5-5SEMPCO
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.; Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.; J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.; E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.; E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie, Siedlce 2002; J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000; J. Apanowicz, Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań.

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; sposób weryfikacji: ocena wykonania wyznaczonych zadań oraz postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań oraz przedstawionej przez studenta pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Tematy są uzależnione od indywidualnych preferencji studentów i uzgodnione z prowadzącym.

Metody dydaktyczne:

Seminarium, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 317
Jerzy Bieluk 10/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 316
Adam Doliwa 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)