Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa 370-WN1-1BD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3). M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

Uzupełniająca:

1 ) J. Wiewiórkowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002;

2) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_UW2, KA6_U01, KA6_KK2:

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa/ KA6_WG1, sposób

weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa/ KA6_UW2, sposób

weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach

udziału w zespole w zakresie analizy problematyki prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwo/ KA6_U01, sposób

weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo/ KA6_KK2, sposób

weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny – umiejętność udzielenia zwięzłej i zarazem wyczerpującej odpowiedz na 3 pytania z listy zagadnień przekazanych na wykładzie. Skala ocen od 2 do 5.

3,5 pkt - dst,

4 pkt - dst plus,

4,5 pkt - db,

5 pkt - db plus,

5,5 - 6 pkt - bdb.

Zakres tematów:

1) Periodyzacja dziejów prawa w Europie i w Polsce.

2) Postępowanie sądowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Proces inkwizycyjny.

3) Zgromadzenia stanowe w Europie i w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

4) System parlamentarno – gabinetowy w Anglii i początki monarchii konstytucyjnej w Polsce.

5) Ustrój Francji doby rewolucji i w czasach napoleońskich. Księstwo Warszawskie.

6) Początki kodyfikacji prawa. Szkoła prawa natury i szkoła humanitarna w prawie.

7) Prawo cywilne w Europie i w Polsce XIX wieku.

8) Kształtowanie się państwa prawnego w Europie.

9) Rozwój prawa i postępowania karnego II poł. XIX i I poł. XX wieku.

10) Ustrój i prawo ZSRR.

11) Ustrój i prawo państwa faszystowskiego.

12) Państwo autorytarne na przykładzie Polski.

13) Państwo polskie w czasie II wojny światowej.

14) Ustrój Polski Ludowej. Prawo sądowe w Polsce Ludowej.

15) Początki ustroju i prawa III RP.

Metody dydaktyczne:

Wykład – egzamin I i II termin - ustny. Oceniania będzie umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania z listy zagadnień przekazanych na wykładzie z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń/egzaminu przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:00, sala 216
Mariusz Mohyluk 47/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)