Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych 370-WS2-1LM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011

2. Księżopolski K.M., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009

3. Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

4. Zając J., Włodkowska-Bagan A., Kaczmarski M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska–Europa–Świat, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo - KA7_WG4; weryfikacja: egzamin ustny

UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

- prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo - KA7_UK2; weryfikacja: egzamin ustny

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie zagadnień – w tym prawa i zasad funkcjonowania – związanych z funkcjonowaniem podmiotów realizujących kompetencje w obszarze bezpieczeństwo - KA7_UU1; weryfikacja: egzamin ustny i ocena zadań z e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent jest gotowy do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - KA7_KK1; weryfikacja: egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Ostateczna ocena może zostać podniesiona o jeden stopień w zależności od oceny zadań wykonywanych przez studenta w ramach e-leraningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo globalne w warunkach współczesnej gospodarki światowej

2. Wojny ekonomiczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych

3. Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych

4. Bezpieczeństwo rozwoju rolnictwa i leśnictwa

5. Bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój

6. Cyberbezpieczeństwo w gospodarce światowej

7. Kryzysy finansowe w gospodarce światowej

8. Ochrona konkurencji i konsumentów a bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych

9. Epidemie a bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 313
Piotr Woltanowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)