Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adaptacja dziecka w przedszkolu 380-DS5-2JAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Szurowska B. (2019), Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Jak przedszkole może pomóc dziecku i rodzinie w łagodzeniu lęków adaptacyjnych, (w:) B. Szurkowska (red.), Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą, s. 14-37.

2. Duraj D. (2017), Jak pomóc dziecku stać się przedszkolakiem. Proces adaptacji do środowiska przedszkolnego, (w:) U. Szuścik, R. Raszka (red.), Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom I, Teoria i praktyka, s. 142-155.

3. Jacewicz A. (2017), Adaptacja dzieci do środowiska przedszkolnego, (w:) A. Klim-Klimaszewska, M. Podhájecká, A. Fijałkowska-Mroczek (red.), Orientacje i przedsięwzięcia w edukacji przedszkolnej i szkolnej: monografia wieloautorska, s. 32-38.

4. Majorczyk M., Mac A. (2017), Adaptacja dziecka do warunków życia przedszkolnego i jej uwarunkowania, (w:) M. Nawrot-Borowska, D. Zając (red.), Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, s. 210-219.

5. Brzezińska A. (2015), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria I, Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 1 i 2.

6. Rzadkiewicz M. (2006), Mamo, tato idę do przedszkola, WSiP, Warszawa.

7. Friedl I. (2001), Moje dziecko idzie do przedszkola, Jedność, Kielce.

8. Lubowiecka J. (2000), Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. WSiP, Warszawa.

Dostępne programy adaptacyjne

Efekty uczenia się:

Student:

1. Zna metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym - KA7_WG6

2. Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci oraz projektować i prowadzić działania pedagogiczne, a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania - KA7_UW2

3. Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub grupy - KA7_UW3

4. Jest gotów porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w grupie przedszkolnej - KA7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie:

- pozytywna ocena prac cząstkowych (pisemnych i zaliczeniowych),

- obecność na zajęciach,

- aktywność studenta na zajęciach.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Zaliczeniem kolejnej nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat przedstawiony podczas konsultacji - w ciągu 2 dwóch tygodni od nieobecności.

Zakres tematów:

1. Szanse i ograniczenia wynikające z prawidłowości rozwojowych rozwojowych dzieci u progu wieku przedszkolnego

2. Teorie i modele adaptacji

3. Czynniki warunkujące zdolności przystosowawcze

4. Cechy dziecka zaadoptowanego do przedszkola

5. Organizacja i przebieg procesu adaptacji

6. Cele i zadania programów adaptacyjnych

7. Współpraca nauczyciela z rodziną w procesie przygotowania dziecka do warunków przedszkola

Metody dydaktyczne:

dyskusje, warsztaty, praca w zespole, analiza tekstów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala A105 (war)
Magdalena Bartoszewicz 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala A105 (war)
Monika Żak-Skalimowska 25/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala A105 (war)
Monika Żak-Skalimowska 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala A105 (war)
Magdalena Bartoszewicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)