Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: GWP.

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Turner J.S., Helms D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania oraz rozumie znaczenie procesów psychicznych takich jak: świadomość, percepcja, uczenie się, pamięć, myślenie, emocje, motywacja, poznanie społeczne w procesie kształcenia; zna biologiczne podstawy procesów psychicznych (KA6_WG3) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna) (KA6_WG4) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

3. Zna podstawowe psychologiczne teorie dotyczące uczenia się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uczenie się przez wgląd, modelowanie zachowania) oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną o zjawiskach psychicznych i strukturze osobowościw celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_UW2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o strukturze i przebiegu funkcji psychicznych oraz mechanizmach regulacyjnych osobowości korzystając z różnych źródeł; rozwija swoje profesjonalne umiejętności w tym zakresie (KA6_UW4) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

6. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach psychologicznych (KA6_KR2) Weryfikacja: zaliczenie pisemne lub ustne oraz aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test 10 pytań jednokrotnego wyboru. Ocena pozytywna po udzieleniu min. 6 poprawnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

1. Omówienie zagadnień poruszanych na ćwiczeniach.

2. Psychologia rozwoju człowieka.

3. Osobowość i kryteria jej dojrzałości.

4. Podstawowe procesy poznawcze.

5. Pisemne kolokwium zaliczające ćwiczenia.

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, dyskusja, test

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.