Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka ogólnopedagogiczna 380-DN5-2JAH
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ganczarska M., Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

Jówko E., Kultura nauczycieli a kultura uczniów, Warszawa: Difin SA, 2016.

Kordziński J., Szkoła uczenia się, Warszawa: Wolters Kluwers, 2018.

Koszyk I., Ogonowski B., Śliwy S. (red.), Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel, wychowawca, pedagog, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013.

Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot: Smak Słowa, 2018.

Nowak-Dziemianowicz M., Szkoła jako przestrzeń uznania, Warszawa: PWN, 2020.

Paszkiewicz A., Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2014.

Szurowska B. (red.), Szkoła w sytuacji trudnej, Warszawa: Difin, 2020.

Efekty uczenia się:

student:

• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w szkole podstawowej i przedszkolu oraz zakres odpowiedzialności prawnej opiekuna KA7_WG5,

• zna zadania przedszkola i szkoły oraz zasady ich organizacji KA7_WG5,

• potrafi przeprowadzić obserwacje pracy dzieci/uczniów klasy szkolnej oraz analizę ich wyników aktywności/uczenia się ze zwróceniem uwagi na zachowania dzieci/uczniów w czasie zajęć (z uwzględnieniem uczniów ze dzieci/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) KA7_UW1,

• dokonuje autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami

merytorycznymi KA7_KK4,

Zakres tematów:

1. Analiza statutu i planu pracy przedszkola/szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz programu realizacji doradztwa zawodowego;

2. Charakterystyka wybranego zadania opiekuńczo wychowawczego przedszkola/szkoły i sposobu jego realizacji - w przedszkolu/szkole podstawowej;

3. Analiza i wyjaśnienie zaobserwowanej sytuacji trudnej wychowawczo, sposobów i skutków interwencji nauczyciela;

4. Charakterystyka grupy przedszkolne/ klasowej - klimat społeczny, grupy dziecięce/uczniowskie z uwzględnieniem zaobserwowanych problemów wychowawczych, społecznych;

5.Obserwacja pracy wychowawczej nauczyciela – protokół hospitacji

6. Pomoc w opracowaniu pakietu materiałów do działań wychowawczych dotyczących zaobserwowanego/bieżącego problemu – charakterystyka materiałów i sposobu ich wykorzystania;

7. Analiza i opis wybranego problemu wychowawczego poruszanego na posiedzeniu rady lub zespołu oraz własne rekomendacje sposobu jego rozwiązania.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bartoszewicz, Marta Makarewicz 55/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bartoszewicz 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Makarewicz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)