Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie 260-SDH3-1SEM3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości

J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich

X. Reynolds, N.G. Wilson, Badacze i uczeni

Charle, The Birth of Intellectuals, Paris 2015.

R. Pfeiffer 1978, History of Classical Scholarship

- Brill’s Companion to Ancient Scholarship

- F. Montanari ed. History of Ancient Greek Scholarship

- Ayres, Ward eds, The Rise of the Early Christian Intellectual, 2020

- Intellectual and Empire in Graeco-Roman Antiquity

- F. Vatai, Intellectuals in Politics in the Greek World (Routledge Revivals)

- M. Haake, Der Philosoph in der Stadt

Metody i kryteria oceniania:

ocena postępu pracy badawczej, referaty, prezentacja analiz źródłowych;

Zakres tematów:

. historia terminu: **j’accuse** i sprawa Dreyfusa - referat / film itp.

2. intelektualiści i **socjologia** - wyłanianie się nowej grupy społecznej w socjologii i jej wyróżniki

3. historia terminu: **renesans** i później - termin i jego obecność / (nad)użycie w **historiografii** (brak definiowania pojęcia) + terminologia antyczna; dlaczego „intelektualista”? łac. intellectualis

--------------

5. artysta jako intelektualista? od kiedy?

6. ::antyk::: wprowadzenie - czy ma sens szukanie tam intelektualistów i co to znaczy dla tego okresu? kto należy do tej grupy? czy lekarze tez? Sympozjon Platona i anegdota o Sofoklesie na Samos/Chios? sympozjon jako sfera rozmów intelektualnych - kogo się zaprasza;

7. jak badać zjawisko, które „nie istnieje” w źródłach?

8. II sofistyka i wiedza na sprzedaż w czasach Cesarstwa (wszyscy się zgadzają, że to „intelektualiści”)

9. kolekcjonerstwo, kolekcjonowanie wiedzy (antykwarystyka?) i jej kapłani - cf. Pomian

10. współzawodnictwo w wiedzy - agony lekarzy, poetów, retorów itp.

11. epoka klasyczna: filozofowie i sofiści

12. epoka klasyczna: mythos a logos i racjonalizacja wiedzy + nowe gatunki piśmiennicze

13. piśmienność, rozwój kultury w Atenach a **ekonomia** - analizy porównawcze + czy pojawienie się intelektualistów musi mieć związek z rozwojem piśmienności i kultury literackiej? z zamożnością?

14. ::rozwój edukacji:: w epoce klasycznej (gymnasion, didaskaleion, mouseion) i jej wpływ na wyłonienie się grupy - Arystofanes, Chmury

15. mouseion aleksandryjski i profesjonalizacja nauki

16. Akademia i Lykejon - Platon, Arystoteles i nowe modele życia / bios theoretikos?

17. *schole* jako koncept (int. jako klasa próżniacza? kto ma czas na „myślenie”?); uprawianie nauki, bycie poetą czy filozofem wymaga środków - ::patronat/mecenat:: (Archelaos, Aleksander, królowie hellenistyczni, elita rzymska, np. Mecenas czy Fulwiusz Nobilior i Enniusz itd.) i nowe modele życia; pensja dla członków Mouseionu, pensje dla nauczycieli publicznych (retorów) w Rzymie w I w. n.e.; mecenat w dziejach Europy

18. ::stowarzyszenia:: (thiasos, koinonia, etc.) i ich wpływ na rozwój zebrań intelektualnych + technitai peri tou Dionysou; Sofokles i thiasos ek ton pepaideumenon jako case study

19. czas i forma spotkań intelektualnych w V w. - Platon, Protagoras xxx i typy sympozjonu (Platon, Ksenofont Uczta + DL i anegdoty o ucztach Platona czy spotkaniach Arystotelesa)

20. IV w. i wielorakie zmiany kulturowe

21. ::kult intelektualistów:: jako przejaw zmian społecznych i docenienia roli wykształcenia w życiu publicznym - od Ajschylosa do Posejdipposa (case study)

22. typy źródeł: ikonografia, literackie, inskrypcje, dane materialne?

23. filozof jako aktor polityczny, doradca, etc.

24. różne grupy w obrębie kategorii intelektualistów: poeci, retorzy, filozofowie, lekarze; czy artyści to tez int.? waga edukacji w ocenie (pepaideumenoi)

25. szkoły filozoficzne, retoryczne, lekarskie itd. i edukacja + Mouseion czy Akademia jako przykłady „symphilosophein”

Metody dydaktyczne:

dyskusja nad problemami badawczymi i źródłami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Karol Łopatecki 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)