Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sprzedaży 450-ZN2-2PPSS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.B.Tracy, Psychologia sprzedaży, MTBiznes, Warszawa 2010

2.T.Buzan, R.Israel, Sprzedaż z głową, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2008.

3.T.Buzan, R.Israel, Genialny sprzedawca, Muza, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.J.Vitale, Jak wprowadzić klienta w trans kupowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

5.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

6. R.B.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

PPSP_W01 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych w relacji sprzedawca-klient, a także ma pogłębioną wiedzę na temat budowania ścisłych relacji rynkowych KA7_WG4

PPSP_W02 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako sprzedawcy i kliencie KA7_WG5

PPSP_W03 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu psychologii sprzedaży we wdrażaniu zmian w funkcjonowaniu handlowców KA7_WG7

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny otwarty, problemowy związany z analizą wybranej sytuacji sprzedażowej.

Zakres tematów:

Kim jest sprzedawca - umysłowa matryca sprzedawcy: koncepcja

Inteligencja handlowa - składowe

Zasady skutecznej sprzedaży i perswazji

Przyczyny zakupowych zachowań klientów

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu - również on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 207
Marek Kruk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)