Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność międzynarodowa 330-MS2-2KON
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Raport o konkurencyjności 2020. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.

2. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

3. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

4. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

4. Polska raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019.

5. Raporty: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

2KON_W01 - ocena aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji, przygotowanej pracy pisemnej

2KON_W02 - ocena aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji, przygotowanej pracy pisemnej

2KON_U01 - ocena aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji, przygotowanej pracy pisemnej

2KON_U02 - ocena aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji, przygotowanej pracy pisemnej

2KON_K01 - ocena aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji, przygotowanej pracy pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie liczby zdobytych punktów (maksymalnie 20 punktów) z następujących form aktywności studenta:

1. Przygotowanie pracy pisemnej analizującej konkurencyjność wybranego kraju (10 pkt. 50%);

2. Prezentacja wyników analizy konkurencyjności wybranego kraju (6 pkt. 30%);

3. Aktywność w prowadzeniu dyskusji w oparciu o wyniki przedstawianych analiz (4 pkt. 20%).

Ocena końcowa w zależności od liczby zdobytych punktów:

11 – 12 punktów - ocena: dostateczny

13 – 14 punktów – ocena: dostateczny plus

15 – 16 punktów -ocena: dobry

17 – 18 punktów – ocena: dobry plus

19 – 20 punktów – ocena: bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Rankingi konkurencyjności międzynarodowej Polski na podstawie - The Global Competitiveness Report, World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom IEF, Doing Business, Raporty Instytutu Gospodarki Światowej SGH.

2. Rankingi konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów UE na podstawie - The Global Competitiveness Report, World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom IEF, Doing Business.

3. Rankingi konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej na podstawie - The Global Competitiveness Report, World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom IEF, Doing Business.

4. Rankingi konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów tzw. Triady na podstawie - The Global Competitiveness Report, World Competitiveness Yearbook, Index of Economic Freedom IEF, Doing Business.

Metody dydaktyczne:

Prace pisemne indywidualne; angażowanie studentów do udziału w dyskusji; prezentacje studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 206
Anna Jurczuk 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)