Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne 450-ZS2-1ZST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow,

MT Biznes, Warszawa 2006

2. Obłoj K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2007

Literatura dodatkowa:

1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

2. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

3. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

ZS-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje (KA7_UW2) (studium przypadku dla wybranej firmy)

ZS-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie formułować opinie (KA7_UW3)

ZS-UW3 - student potrafi na podstawie zgromadzonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6) (studium przypadku dla wybranej firmy)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2) (studium przypadku dla wybranej firmy)

ZS-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02) (studium przypadku dla wybranej firmy)

i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KA7_UK2 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu (obrona studium przypadku dla wybranej firmy)

KA7_U02 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (studium przypadku dla wybranej firmy)

Metody i kryteria oceniania:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzani strategicznego. Końcowa ocena: procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 51-60% - dst; 61-70% - dst+; 71-80%-db; 81-90%-db+; 91-100% -bdb.

Zakres tematów:

Analiza (charakterystyka) wybranej/wylosowanej firmy - stacjonarne

Metoda scenariuszowa

Punktowa ocena atrakcyjności sektora

Analiza portfelowa przedsiębiorstwa

Mapa grup strategicznych

Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Strategiczna karta wyników

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie studiów przypadku, prezentacja wyników i wniosków analizy strategicznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 302
Mariusz Citkowski 17/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 207
Mateusz Sieńko 18/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 206
Mariusz Citkowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)