Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing międzynarodowy 450-ZS2-2MMN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. J. Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

3. A. Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

4. A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

M. Błaszak, Ł. Przybylski, Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010 (dostęp: http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/11/Rzeczy-s%C4%85-dla-ludzi.pdf)

Efekty uczenia się:

2MMN_UW6 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów (KA7_UW6) / prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe, studia przypadków, praca pisemna

2MMN_K03 wykazuje postawę kreatywności w podejmowanej aktywności rynkowej w ujęciu międzynarodowym (KA7_K03) / prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poszczególnych aktywności studentów

0-5 pkt. prezentacja w grupie

0-2 pkt. aktywność indywidualna na zajęciach

0-3 pkt. zadania grupowe

0-10 pkt. praca pisemna

Ocena końcowa:

51-60% ogólnej sumy punktów - dostateczny

61-70% ogólnej sumy punktów - dostateczny plus

71-80% ogólnej sumy punktów - dobry

81-90% ogólnej sumy punktów - dobry plus

91-100% ogólnej sumy punktów - bardzo dobry

Dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach, pozostałe nieobecności do zaliczenia na konsultacjach w terminie 2 tygodni.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Globalne marki

3. Międzynarodowe otoczenie marketingowe

4. Marketingowe strategie korporacji międzynarodowych

5. Born globals - przykłady działań marketingowych

6. Strategie wejścia na rynki zagraniczne

7. Diagnoza przyczyn porażek na rynkach międzynarodowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego różnicujące sposoby przekazu informacji oraz formy angażowania studentów do pracy:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu - tworzenie grup problemowych, prezentacje multimedialne, praca pisemna oraz film, studia przypadków.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (wirtualne spotkanie) i asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Zalesko 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Zalesko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)