Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe 450-ZS2-2XRFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

iteratura podstawowa:

1. Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.

2. Banaszczak-Soroka U.(red.),, Rynek papierów wartościowych : inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny, Wydawnictwo C.H. Beck

Warszawa 2016.

3. Banaszczak-Soroka U.(red.), Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

4. Dziawgo D., Rynek finansowy- istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

5. Pyka I, Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010

6. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Czekaj J. (red.), Rynki , instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.

Obowiązkowe strony:

www.knf.gov.pl

www.nbp.pl

www.gpw.pl

Efekty uczenia się:

2XRFI_W01 - zaliczenie pisemne (test z pytaniami zamkniętymi - 100%).

2XRFI_W02 - zaliczenie pisemne (test z pytaniami zamkniętymi - 100%).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test z pytaniami zamkniętymi - 100%).

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów z testu.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zakres tematów:

1. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka rynków finansowych

2. System bankowy – rola banków na rynkach finansowych

3. Rynek pieniężny – cechy, uczestnicy, instrumenty

4. Bankowy rynek depozytowo-kredytowy i międzybankowy rynek pieniężny

5. Rynek kapitałowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

6. Rynek walutowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

7. Rynek instrumentów pochodnych - cechy, uczestnicy, instrumenty

8. Nadzór nad rynkami finansowymi

9. Ryzyko na rynkach finansowych

10. Rynek akcji i obligacji w Polsce

11. Kryzysy finansowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie tradycyjnej, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz formułowania własnych wypowiedzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 207
Agnieszka Ertman 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)