Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 450-ZS1-1MAT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza

Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2008.

3. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts,

London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w

Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

1MAT_U01 - kolokwium, praca domowa, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów, pracy domowej i aktywności,

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% punktów z każdego kolokwium i pacy domowej. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do

niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Kryteria na poszczególne oceny:

<51 %, 61%) 3,0

<61 %, 71%) 3,5

<71 %, 81%) 4,0

<81 %, 91%) 4,5

<91 %, 100%> 5,0

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczącychpodstawowe własności funkcji jednej zmiennej.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących monotoniczności i granic ciągów.

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących granic i ciągłości funkcji jednej zmiennej.

4. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

5. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.

6. Rozwiązywania zadań dotyczących funkcji dwóch zmiennych.

7. Rozwiązywania zadań dotyczących macierzy.

8. Rozwiązywania zadań dotyczących układów równań liniowych.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, praca domowa).

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formach:

- synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej);

- asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 318
Elżbieta Misiewicz 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 318
Elżbieta Misiewicz 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Paweł Konopka 16/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 133
Paweł Konopka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)