Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.2 330-ES1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Duckworth M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition", Oxford University Press

Baade K., Holloway Ch., Scrivener J., Turner R. "Business Result Advanced Second Edition", Oxford University Press

Hughes J., Nauton J. "Business Result Intermediate Second Edition", Oxford University Press

Literatura uzupełniająca:

Flinders S. "Professional English, Business: General", Penguin

MacKenzie I. "Professional English in Use: Finance", Cambridge University Press

Sweeney S. "Professional English: Finance", Penguin

Emmerson P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate", Macmillan

Emmerson P. "Business Grammar Builder", Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych:

- CNN: https://edition.cnn.com/business

- BBC: https://www.bbc.com/news/business

Efekty uczenia się:

1ANG2_U01 - test cząstkowy/semestralny

1ANG2_U02 - ocena prezentacji, ocena indywidualnej wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji

1ANG2_U03 - ocena przebiegu i efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze II.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach, e-learningu i testów cząstkowych / testu semestralnego (zaliczenie na min. 51%).

Regularne uczestnictwo w zajęciach - liczba dopuszczalnych nieobecności w semestrze: 2 (4 godziny dydaktyczne). Należy mieć minimum 70% obecności, aby uzyskać zaliczenie.

Skala ocen:

100% - 91% bardzo dobry (5.0)

90% - 81% dobry plus (4.5)

80% - 71% dobry (4.0)

70% - 61% dostateczny plus (3.5)

60% - 51% dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Klienci, obsługa klienta

Reklama i marketing międzynarodowy

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Praca zespołowa, zespoły wirtualne

Zatrudnienie, rozmowa kwalifikacyjna, zmiana pracy, perspektywy zawodowe, czynniki warunkujące zadowolenie z pracy

Etyka w biznesie

Produkty i usługi - jak mówić o ich cechach/zaletach/wadach

Nowa firma, ryzyko i korzyści związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Znajomość języków obcych – sposób na podniesienie kwalifikacji

Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

Prezentacje studentów na tematy związane z zajęciami z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej poznanej na zajęciach

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych z wykorzystaniem podręczników, materiałów dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 317
Adam Kubas 23/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 206
Adam Kubas 22/25 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 303
Paulina Pawłowska-Stec 21/25 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 302
Paulina Pawłowska-Stec 25/25 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 207
Paulina Pawłowska-Stec 22/25 szczegóły
6 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 206
Paulina Pawłowska-Stec 23/25 szczegóły
7 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 204
Małgorzata Januszko 20/25 szczegóły
8 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 204
Małgorzata Januszko 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)