Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 330-ES1-3XZFR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Podręcznik użytkownika SYMFONIA, wersja elektroniczna

M. Król-Stępień- System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą – wymogi ustawowe, a ich praktyczne stosowanie, „ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58” (2013), s. s. 75–81, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/58-2013/FRFU-58-75.pdf

Ł. Siemieniuk, Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017, s. 144,ISBN 978-83-948364-1-2 (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems: New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

R. Kwaczała- WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PRZYGOTOWANIA INFORMACJI FINANSOWYCH, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH”, Nr 20/2023, s. 56 – 65, https://www.gwsh.pl/content/biblioteka/org/zeszyty/zarzadzanie-zn20/ZN20_Kwaczala.pdf

Ł. Siemieniuk, Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises, Optimum. Economic Studies, 2019, Nr 4(94), (współautorzy N. Siemieniuk, A. Zalewska-Bochenko)

E. I. Szczepankiewicz- Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych rachunkowości w polskich jednostkach – wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 97 (153)/ 2018, s. 115−138, https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=173119&language=pl

Efekty uczenia się:

3XZFR_W01: zaliczenie pisemne (test – 100%)

3XZFR_W02: zaliczenie pisemne (test – 100%)

3XZFR_W03: zaliczenie pisemne (test – 100%)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (załącznik do obwieszczenia numer 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 roku).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• zaliczenie pisemne (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie 51% łącznej liczby punktów.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA

Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat

Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA

Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 302
Łukasz Siemieniuk 120/122 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)