Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna I 330-EN1-1TEI1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Rudnicka, Gotowość wobec technologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021

2. M. Pańkowska (eds.), Economics and management in information technology context, Katowice, Publishing House of the University of Economics, 2017

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

5. https://support.microsoft.com/

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

1TEI1 _W01 egzamin test pisemny (100%) KP6_WG5

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się.

Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• egzamin pisemny (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej liczby punktów z egzaminu.

Metody i kryteria oceniania zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego. Istnieje możliwość zastosowania elastycznych/

różnorodnych form zaliczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami po uzgodnieniu studenta z wykładowcą

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

Podstawowe operacje w edytorze tekstu Word

Elementy graficzne w dokumentach MS Word

Praca z wzorami w MS Word

Edycja długiego dokumentu w MS Word

Korespondencja seryjna w edytorze tekstu Word

Podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Zadania - funkcje zagnieżdżone MS Excel

Kosztorys projektu badawczego

Automatyzacja pracy w MS Excel

Zagadnienia dotyczące prezentacji PowerPoint i Prezi

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 316
Agnieszka Zalewska-Bochenko 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)