Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna I 330-EN1-1TEI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P. Rudnicka, Gotowość wobec technologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021

2. M. Pańkowska (eds.), Economics and management in information technology context, Katowice, Publishing House of the University of Economics, 2017

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

5. https://support.microsoft.com/

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 kolokwium

1TEI1_U02 praca projektowa

1TEI1_U03 rozwiązywanie zadań/praca grupowa

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się.

Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

- kolokwium - praca praktyczna przy komputerze wykorzystująca odpowiednie oprogramowanie - zalicza 51% ogólnej liczby punktów

- praca projektowa

- rozwiązywanie zadań/praca grupowa

Nieobecności:

• dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

• więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Rozwiązywanie zadań wykorzystujących oprogramowanie MS OFFICE w ramach następujących tematów:

Wstęp do informatycznych zagadnień wykorzystywanych w MS Word

Edycja dokumentu MS Word

Elementy graficzne (tabele, schematy, wykresy) w dokumentach MS Word

Praca z równaniami w MS Word

Redakcja i skład długiego dokumentu w MS Word

Listy, koperty, etykiety seryjne w edytorze tekstu Word

Wstęp do informatycznych zagadnień w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawowe funkcje MS Excel

Funkcja w funkcji (zadania zaawansowane) MS Excel

Kosztorys projektu badawczego

Automatyzacja pracy w MS Excel

Praca samodzielna - zadania praktyczne

Wykorzystanie sieci globalnej

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, praca projektowa, rozwiazywanie zadań/praca grupowa, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 133
Angelika Andrzejczyk 24/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 133
Angelika Andrzejczyk 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)