Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-EN1-2XOPG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

KP6_WG2: egzamin

KP6_WG3: egzamin

KP6_WG4: egzamin

KP6_WG6: egzamin

KP6_WK3: egzamin

KP6_UW2: egzamin

KP6_UU2: egzamin

KP6_KR1: -

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, zaliczenie egzaminu po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Polski system podatkowy 1h

2. Zasady opodatkowania dochodów w Polsce 5h

3. Opodatkowanie obrotu podatkiem od towarów i usług 3h

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 301
Adam Wyszkowski 59/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)