Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 330-EN1-3XRAZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

4. J. Rutkowska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : zadania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press, Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

3XRAZ_W01: zaliczenie pisemne (test – 100%)

3XRAZ_W02: zaliczenie pisemne (test – 100%)

3XRAZ_W03: zaliczenie pisemne (test – 100%)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

• zaliczenie pisemne (test – 100%)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Zaliczenie pisemne weryfikujące założone efekty uczenia się składa się z pytań testowych.

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania.

2. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku oraz do celów decyzyjnych i kontrolnych.

3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych.

4. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów

5. Koszty produkcji pomocniczej

6. Próg rentowności w zarządzaniu bieżącym.

7. Krótkookresowy rachunek decyzyjny.

8. Nowoczesne systemy rachunku kosztów.

9. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 302
Teresa Mikulska 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)