Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy teorii wielomianów ortogonalnych 360-MS1-3ETW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) I.K. Sujetin ''Classical orthogonal polynomials''

2) T.S. Chihara ''An introduction to orthogonal polynomials''

3) N.I. Ahiezer, "The classical moment problem"

Efekty uczenia się:

KA6_WG01 dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w

matematyce, a także pojęcie istotności założeń,

KA6_WG02 rozumie budowę teorii matematycznych,

KA6_WG03 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów

matematyki,

KA6_WG04 zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące

konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające

obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione,

KA6_UU02 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w

literaturze, także w językach obcych,

KA6_UK04 potrafi stworzyć opracowanie przedstawiające

określony problem i podać sposoby jego rozwiązania w

zakresie matematyki,

KA6_WK01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej

zastosowań,

KA6_UU01 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące

pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub

odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,

KA6_KK01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę

dalszego kształcenia,

Metody i kryteria oceniania:

1) Warunki zaliczenia wykładu: obecność + zaliczenie ćwiczeń + rozmowa o wielomianach ortogonalnych

Zakres tematów:

Funkcjonał momentów i ortogonalność. Rodziny wielomianów ortogonalnych. Formuły rekurencyjne. Tożsamość Christoffela-Derboux.

Zera wielomianów ortogonalnych. Twierdzenie Gaussa. Twierdzenia Helly’a. Zagadnienie momentów, warunki jednoznaczności jego

rozwiązania. Klasyczne rodziny wielomianów ortogonalnych. Równanie Pearsona i jego konsekwencje.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 3008
Maciej Horowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)