Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening interpersonalny 380-SPW-1TRI
Zajęcia warsztatowe (WAR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Gdańsk 2012.

Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. MEN, Warszawa 1989.

Rosenberg M. B. (2003) Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Chełpa S., Witkowski T. (1999), Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa: Oficyna Wydawnicza UNUS

Balawajder K. (1998), Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Ury W. (2000), Odchodząc od NIE: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa.

Nordhelle Grethe (2010), Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, przekład K. Drozdowska, FISO, Gdańsk.

Gruca-Miąsik U. (2011), Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ch.W. Moore (2009), , Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna..

Efekty uczenia się:

Słuchacz: zna założenia treningu interpersonalnego: wie na czym polegają rozmowy, negocjacje oraz poziomy konfliktu, jak kontrolować swoje emocje i odczytywać je u innych osób, jak zaplanować i przeprowadzić negocjacje, zna i rozumie zagadnienie psychoedukacji oraz wsparcia psychospołecznego rodziny oraz środowiska pozarodzinnego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonego niepełnosprawnością i ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zna i rozumie zasady przeprowadzania treningów umiejętności interpersonalnych w pracy z rodzina oraz w zespole WWR.

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach, obecność na min. 90% zajęć, znajomość literatury przedmiotu

Zakres tematów:

Trening interpersonalny: budowanie zaufania w grupie, umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, komunikacja interpersonalna (aktywne słuchanie, parafrazowanie, przekazywanie informacji zwrotnych, klaryfikacja), rozwiązywanie konfliktów, asertywność, granice w relacjach międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, relaksacja i wizualizacja.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa, symulacja sytuacji konfliktowych, mediacji i negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:30 - 12:15, sala C1.2
Jolanta Szada-Borzyszkowska 13/ szczegóły
2 każda sobota, 8:30 - 12:15, sala C1.6
Marcin Kolemba 14/ szczegóły
3 każda niedziela, 12:30 - 16:15, sala C1.6
Marcin Kolemba 13/ szczegóły
4 każda niedziela, 12:30 - 16:15, sala C1.2
Piotr Chlebowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)