Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 380-N2-2YSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w wybranej subdyscyplinie pedagogicznej – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej

c) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia na roku drugim wymagane są:

- obecność i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie,

- systematyczne przysyłanie prac cząstkowych,

- opracowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej,

- złożenie pracy w USOS (pozytywna weryfikacja treści pracy programem antyplagiatowym, złożenie deklaracji).

Zakres tematów:

1-5 (10h) Charakterystyka wyników własnych badań w kontekście problemów badawczych.

6-10h (10h) Dyskusję wyników analizy danych, wnioski z badań oraz aneksy.

11-20 (20h) Przygotowywanie wniosków z badań i formułowanie wypowiedzi na temat realizacji celów teoretycznych, praktycznych.

21- 25 (10h) Opracowanie streszczenia pracy (zasady, struktura, rodzaje informacji).

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, problemowa, stolików eksperckich, dyskusje, nauczanie zdalne (Microsoft Times, Black Board)

konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B225 (cwi)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 11/ szczegóły
2 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A118 (SEM)
Wioleta Danilewicz 14/ szczegóły
3 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A110 (war)
Joanna Dąbrowska 15/ szczegóły
4 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B226 (sem)
Andrei Harbatski 14/ szczegóły
5 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B126 (sem)
Łukasz Kalisz 14/ szczegóły
6 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A214 (SEM)
Marcin Kolemba 13/ szczegóły
7 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B125 (cwi)
Elwira Kryńska 12/ szczegóły
8 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A105 (war)
Andrzej Proniewski 14/ szczegóły
9 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B124 (cwi)
Krzysztof Sawicki 13/ szczegóły
10 każda niedziela, 13:45 - 16:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A105 (war)
Andrzej Proniewski 9/ szczegóły
11 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Bilewicz 2/ szczegóły
12 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Suplicka 1/ szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Urszula Wróblewska 1/ szczegóły
14 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Walentyna Wróblewska 1/ szczegóły
15 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Elżbieta Jaszczyszyn 1/ szczegóły
16 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Niesiobędzka 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)