Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organic Chemistry II 310-ERS-CHOR2E
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literature:

1. McMurry, J: Organic Chemistry, International Edition.

2. Morrison R. T. and Boyd R. N.: Organic Chemistry.

3. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry. A. I. Vogel, A. R. Tatchell, B. S. Furnis, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes:

- student has knowledge and skills in the field of techniques used for the synthesis, purification and identification of organic compounds;

- masters manual skills necessary in laboratory work;

- learns how to plan (including multi-stage syntheses) and observe experiments, noting conclusions from them and compiling the results in written form;

- gains knowledge in the field of occupational health and safety, and in particular knows the rules of safe handling of chemicals, has basic principles of the selection and disposal of chemical waste, and the ability to apply this knowledge in laboratory work;

- can work in a group as well as independently.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written tests and / or oral tests,

- evaluation of the student's work during laboratory classes,

- evaluation of reports on the exercises performed.

Assessment criteria:

- performing all exercises,

- preparation of reports on the exercises performed,

- passing written and oral tests,

- attendance at all classes.

Zakres tematów:

Scope of topics:

1. Diels-Alder reaction (preparation of 4-cyclohexene-cis-1,2-dicarboxylic acid anhydride).

2. Reduction of organic compounds - the most important reduction methods in organic synthesis (obtaining p-aminobenzoic acid by reducing p-nitrobenzoic acid).

3. Elimination reactions - stereochemical course, application in organic synthesis (preparation of cyclohexene as a result of elimination of water from cyclohexanol).

4. Oxidation of organic compounds - the most important oxidants in organic synthesis (preparation of adipic acid by oxidation of cyclohexanol).

5. Electrophilic substitution in aromatic compounds - stereoselective effects (preparation of p-bromonitrobenzene as a result of bromobenzene substitution).

6. Nucleophilic substitution - factors influencing the course of the substitution reaction (preparation of tert-butyl chloride in the substitution of a hydroxyl group in tert-butanol).

7. Sugars - structure, stereochemistry, cyclic forms of sugars, glycosides (obtaining pentaacetyl-β-D-glucose as a result of acetylation of β-D-glucose in acetic anhydride).

8. Nucleophilic addition to a carbonyl group, basic types of rearrangements (preparation of benzophenone oxime by the reaction of benzophenone with hydroxylamine and preparation of benzylideneazine by reaction of benzaldehyde with hydrazine).

Metody dydaktyczne:

Teaching methods:

- giving (talk, explanation),

- problem (activating - didactic discussion related to the lecture),

- practical (demonstration with explanation, laboratory exercises).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Baj 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)